Regulowana prędkość rozwiertaka pogłębiarki

2021-01-20

Prędkość obrotowa rozwiertaka pogłębiarki jest rzeczywiście regulowana, ale jest to funkcja rozwiertaka hydraulicznego. Prędkość obrotowa rozwiertaka mechanicznego może być tylko stała, co jest jednym z powodów, dla których nie zalecamy stosowania rozwiertaka mechanicznego. Na przykład, gdy warstwa szlamu jest twarda, moment obrotowy samego rozwiertaka mechanicznego jest mały, więc czasami warstwy szlamu nie można mieszać. W tym momencie, gdy operator próbuje kontrolować twardą warstwę błota rozwiertaka, spowoduje to tylko, że rozwiertak stanie się twardy. spalony! Ale rozwiertak hydrauliczny nie może. Posiada silnik hydrauliczny do napędzania rozwiertaka. Jego moment obrotowy jest duży, a elektrozawór bloku zaworów hydraulicznych może sterować obiegiem oleju, a prędkość można regulować. W tej chwili jest jak ramię maszyny hakowej, potężne! Nie tylko nie uszkodzi rozwiertaka, ale także sprawi, że pogłębiarka będzie działać wydajnie! Rozwiertak pogłębiarki jest jednym z rdzenia pogłębiarki. W całej pogłębiarce są tylko dwa rdzenie, a mianowicie rozwiertak i pompa błotna. Rozwiertak może rozproszyć warstwę błota, a pompa szlamowa może wchłonąć szlam o wysokim stężeniu! Tak więc rozwiertak pogłębiarki jest pierwszą siłą, która otwiera drogę pogłębiarce!